Onze gemeente keurde in April de aanbesteding goed voor de heraanleg of verbetering van 3 trage wegen in onze gemeente. Het gaat om de Welvaarstwegel (verbinding Beekstraat – Meienbroek), de Poelslag (Tussen Bredestraat en Sparrestraat) en de Rabotwegel (tussen Kuitenberg en Lievestraat). We wachten nu op het akkoord van de provincie en hopen binnenkort de heraanleg te kunnen starten. Schepen Van Brabandt (Open Vld) heeft steeds veel aandacht geschonken aan het verbeteren van onze trage wegen. Deze vormen een veilige alternatieve (recreatieve) route voor wandelaars, lopers en fietsers.

Welvaertswegel