We werken momenteel aan een ontwerp van een nieuw voetpad tussen de Mimosastraat en de N9, dit langs Kuitenberg en Appensvoorde.
Momenteel moet men nog op straat of de bermen wandelen. En zeker op spitsuren is Kuitenberg en Appensvoorde, deel Bloemetjeswijk toch een drukke weg. Daarbij is de weg er smal en door de bomen donker. De nabijgelegen bushalte aan de N9 is één van de drukste van onze gemeente, dagelijks nemen daar 175 mensen de bus.

Het voetpad komt tussen de Mimosastraat en de N9, en bedoeling is de werken uit te voeren na het bouwverlof van deze zomer.  Voor fietsers werd in Kuitenberg al een fietssuggestiestrook voorzien. We bekijken ook de bouw van extra fietsstallingen nabij Appensvoorde, daar hebben we de nodige ruimte voor verkregen.

De werken zullen min of meer 100.000 euro kosten, dit omvat aanleg, verplaatsen hagen,  kosten ontwerp, ….

Een infovergadering voor de aangelanden wordt voorzien op 20 maart om 19u ten gemeentehuize.