Je kan bijna geen dag de krant openslaan of er staat wel iets in over ARCO. Reeds jarenlang zoekt men naar een oplossing om deze aandeelhouders te vergoeden door de overheid, de belastingsbetaler dus. Arco belegde als sociale organisatie voornamelijk in Dexia (nu Belfius). Maar ook de gemeenten en hogere overheden waren aandeelhouder van Dexia, dit indirect via de Gemeentelijke Holding.  

Zo had de gemeente Lovendegem 6840 aandelen en 2160 B aandelen in de Gemeentelijke Holding. Deze waren in 2010 gewaardeerd aan 127.498 euro en 88.474 euro. Tezamen goed voor 215.972 euro. Door het debacle van Dexia werden deze aandelen waardeloos en werd de holding vereffend. Gemeenten moesten evenwel niet tussenkomen in de tekorten. De tekorten zouden verder aangevuld worden door de hogere overheid. Op deze manier verloor Lovendegem 215.972 euro en werden deze dan ook in 2011 afgeboekt. Voor Zomergem en Waarschoot zal dit wellicht in dezelfde lijn liggen. Lovendegem heeft weliswaar op vraag van Open Vld in 2009 nooit meegedaan aan de kapitaalsverhoging in 2009. We vonden dit toen reeds te riskant en wat men ons voorstelde onaanvaardbaar.

In Wallonië vragen gemeenten wel een compensatie voor het verlies van de Gemeentelijke Holding maar in Vlaanderen is de eis van de gemeenten verschillend. De gemeenten vragen hiervoor geen compensatie, omdat men uitgaat dat deze ten volle bewust waren van hun aandeelhouderschap en bij Arco de aandeelhouders weliswaar misleid werden door diegenen die hen de aandelen aanboden.

Momenteel vragen Vlaamse gemeenten geen compensatie maar pleiten ze meer bij de Federale en Vlaamse overheid liever voor structurele oplossingen voor de financiële uitdagingen voor de toekomst. Zo willen we in het volgende federale regeerakkoord absoluut een oplossing zien voor het pensioenprobleem, en willen we dat de volgende Vlaamse regering de groei van het Gemeentefonds met 3,5% blijft garanderen.

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten vraagt wel dat ook na de beursgang van Belfius men een bank wil die haar dienstverlening primair afstemt op de lokale besturen.