Er worden bijkomende afbakeningspaaltjes langs de Drongensesteenweg geplaatst om zo de doorgang door het dorp van Vinderhoute te benadrukken. Momenteel staan er nu reeds paaltjes tussen de Schouwbroekstraat en grens met Gent-Luchteren. Er wordt beslist om ook in het deel tussen de Schouwbroekstraat en de rotonde rode afbakeningspaaltjes te plaatsen (ongeveer 40 bijkomende paaltjes over een afstand van ca. 300 meter). Om deze afbakening nog meer te benadrukken zal er ter hoogte van de zijstraten (Schouwbroekstraat, Dorsweg/Bergstraat en Kasteellaan) ook ‘wegdeksolarverlichting’ worden geplaatst.

Ook loopt er een aanbesteding voor de aankoop van snelheidsborden. Er wordt voorzien om dergelijke borden ook te plaatsen langs de Drongensesteenweg.

De Drongensesteenweg is een drukke weg, vooral op de spitsuren, met meer dan 600 voertuigbewegingen tijdens de spitsuren (waarvan 120 vrachtwagens). Dit is vrij druk. Wellicht is een groot deel verkeer die de R4 mijdt omwille van de slechte aansluiting N9/R4. We dringen er reeds jaren op aan bij AWV (administratie wegen en verkeer Vlaanderen) om dit kruispunt aan te pakken.  Ook vermijden vrachtwagens op die manier wellicht de Viapass.