Eandis gaat een thermografische luchtfoto van alle gemeenten in Vlaanderen. Dit over een periode van 2017 tot 2022. Via deze thermografische luchtfoto krijgen we een duidelijk beeld van de warmteverliezen via het dak van alle woningen. Via deze foot kan men dan zien welke daken niet of minder goed geïsoleerd zijn. Dit alles gebeurt in het kader van het renovatiepact, een actieplan van de Vlaamse Overheid dat moet leiden tot een verhoging van de mate waarin mensen gaan renoveren en dat leidt tot een beter energieprestatie van het gebouw. Dit actieplan loopt in verschillende fases en heeft als einddoel dat alle bestaande woningen in Vlaanderen in 2050 maximaal een E-peil 50 hebben. meer info: www.energiesparen.be/renovatiepact.