Water, gas, electriciteit, telefonie… Iedereen wordt er elke dag met geconfronteerd. Onze gemeente maakt dan ook deel uit van een energieintercommunale (EANDIS) en een waterintercommunale (TMVW/Farys). Onze gemeente telt ook een uitgebreid net aan openbare verlichting. We kozen ervoor om deze de komende jaren energiezuiniger te maken door in nieuwe verkavelingen, straten en bij heraanleg te kiezen voor ledverlichting en er ook voor te zorgen deze dimbaar is. Weliswaar kiezen we ervoor ’s nachts de verlichting te dimmen i.p.v. te doven, dit omwille van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Onze gemeente nam ook deel aan het project van Eandis die een volledig masterplan openbare verlichting opstelde voor onze gemeente.

eandis