Het jaarlijkse budget van onze gemeente bedraagt om en bij de 10 miljoen euro. Deze middelen efficiënt en goed beheren met het oog op een maximale dienstverlening naar de burger is het belangrijkste doel. Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt en bij het begin van de legislatuur werd in 2013 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode 2013-2019. Onze dienst financiën werd de voorbije jaren hervormd. Dit liet ons toe de opvolging en rapportering te verbeteren en alle zaken rond financiën te centraliseren.

Deze legislatuur wordt ook de ruimte gecreëerd om één van onze doelstellingen te realiseren: het ACC (administratief en cultureel centrum). Hiervoor wordt in de periode 2013-2018 aan schuldafbouw gedaan, een schuldherschikking doorgevoerd mede gebruikt makend van de lage rente.