Omwille van de slechte staat van de huidige asfaltverharding heeft het college beslist om in dit deel van de Dorsweg asfalttoplaag te vernieuwen. Op 7 mei is er een inspraakvergadering met de inwoners van dit deel over de inrichting van de parkeerplaatsen in dit deel van de Dorsweg.
De raming van de werken is 35000 euro.