Als schepen van mobiliteit investeerden we de voorbije jaren in snelheidspreventieborden. Ook kocht onze gemeente een analysetoestel aan om de verkeersdruk en de snelheden te kunnen meten. Dit jaar kwam er (met enige vertraging door de fusie omdat alle gemeenten in Lievegem zich op elkaar zouden afstemmen) 4 extra snelheidspreventieborden bij. Deze meten niet alleen de snelheid en het aantal voertuigen die passeren, maar lichten ook op als indicatie of je al dan niet te snel rijdt.

Met extra meettoestellen kunnen we beter het verkeer opvolgen en is de politie beter op de hoogte waar de aandachtspunten zijn.

In sommige straten wordt er wel erg hard gereden. Zo gaven metingen aan langs de Koning Leopoldstraat (tussen Lobrug en Kasteeldreef) waar in een deel 70km/u mag gereden worden snelheden aan tot 211 km/u in de ene richting en 199 in de andere. Met een V85 norm ligt er op 98 en 99 km per uur. Dat wil zeggen dat 85% van de voertuigen binnen deze snelheid blijft. Maar ook in het deel van 50 km/u zijn snelheden tot 160 km/u gemeten. Maar de v85 norm is er wel aanvaardbaar: 51 à 52 km/u. In het eerste deel nabij de  toren van Verdegem in de zone 70 ligt de v85 norm zelfs op 69km/u maar zijn er ook weer uitzonderingen die tot 140 à 162 km/u rijden. In elk geval, de aandacht van de politie zal zich nu ook richten tot de ganse weg ipv bepaalde delen. Als gemeente moet je natuurlijk ook eens nadenken over de inrichting van deze weg. Op het deel tussen Lobrug en Kasteeldreef leent de weg zich tot hoge snelheden, alhoewel er een aanliggend fietspad is, waar het fietsvademecum dan suggereert dat je beter een zone 50 voorziet (wordt zo voorzien in mobiliteitsplan van augustus 2018). Enerzijds zorgt de hoge snelheid met opritten die op sommige delen historisch  dicht bij de weg zijn niet voor een veilig uitrijcomfort van de inwoners en anderzijds is de geluidshinder langs deze weg voor de aanliggenden ook niet zo prettig. Het uitrijden van de Kasteeldreef naar Koning Leopoldstraat is ook niet zo makkelijk en veilig als iemand met hoge snelheid langs de Koning Leopoldstraat rijdt.

Conclusie: onze inspanningen om de snelheid te verlagen tussen Kasteeldreef en net voorbij het Waalken levert vruchten op. Zeker nu daar ook permanente snelheidspreventieborden staan, maar op de andere delen is er nog heel wat werk aan de winkel. Ook al kwamen we er niet uit in het mobiliteitsplan voor een goede oplossing nabij de Kasteeldreef en deel Lobrug-Kasteeldreef, de cijfers geven aan dat daar werk zal moeten van gemaakt worden.