De gemeenteraad van 24 november 2016 nam unaniem de beslissing voor het agendapunt: ACC ACC – Bestek, raming en gunningswijze ontwerper.

Hiermee wordt de procedure opgestart voor de zoektocht naar een ontwerper voor het nieuwe Administratief & Cultureel Centrum op de zone tussen de Kerkstraat en de Larestraat.

Reeds meer dan 4 jaar werd dit dossier voorbereid. Een studiebureau (Probam) werd aangesteld om de haalbaarheid te toetsen (budget, locatie, ….). Tevens werden heel wat studiebezoeken gebracht aan andere gemeenten die de voorbije jaren ook zo’n infrastructuur bouwden, kwestie van te leren van hun positieve & negatieve ervaringen. Ook werd de budgettaire impact bekeken, daar dit toch een project is die net onder de 8 miljoen euro berekend werd. Het betreft in feite de bouw van een polyvalente (socio-)culturele infrastructuur (theaterzaal) op maat van onze gemeente (een 250-tal zitplaatsen). Door gebruik te maken van een inschuifbare tribune kan deze zaal ook als polyvalente zaal gebruikt worden met eetmogelijkheid voor 250 personen. Daarbij wordt ook een administratief centrum voorzien die in feite ons gemeentehuis en ons sociaal huis moet vervangen. Zeker het gemeentehuis is nu te krap om onze diensten goed te huisvesten en de burgers goed te ontvangen (zie maar dienst Ruimtelijke ordening of dienst burgerzaken). Tevens worden fietsenstallingen en een ruime parking voorzien.

De schuldafbouw van de voorbije jaren, tezamen met een herschikking van de huidige schulden en de lage rente maken het project haalbaar. Gezien de grootte van het project zijn we wel verplicht een Europese aanbesteding uit te schrijven waar dus architectenbureaus uit gans Europa kunnen deelnemen.

Met het goedkeuren van het bestek voor het gunnen van een ontwerper werd een nieuwe stap gezet. Bedoeling is in het voorjaar van 2017 de kandidaat ontwerpers te kiezen en ook de definitieve ontwerper.

Kerkstraat Lovendegem