29 kandidaten van Open Vld uit de verschillende deelgemeenten willen samen bouwen aan onze Lievegem. Onze lijst, een afwisseling  tussen nieuwkomers en ervaren schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden, tussen op leeftijd en jeugd, vormen tezamen een hecht team om Lievegem gestalte te geven. Samen werken wij naar een beleidsdeelname waarin dienstverlening naar onze nieuwe gemeente méér dan ooit op de voorgrond staat, dienstverlening aangepast aan de noden van elkeen (klik, bel of kom systeem en wanneer noodzakelijk, aan huis). Een nette propere straat, dorp, wijk, strijd tegen het sluikstorten en oog voor een gezonde omgeving staan eveneens hoog op het programma. Mobiliteit (fietspaden en trage wagen) naast veiligheid maken eveneens deel uit van ons scherpe aandacht. Uiteraard zal met Open Vld de vinger aan de pols worden gehouden wat uitgaven betreft. De door Open Vld bekomen belastingsverlaging bij de fusie moet volledig uitgevoerd worden. De fusiegemeente moet voor ons leiden tot een efficiënte gemeente met lage belastingen en een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger.

Vol vertrouwen richting Lievegem

Gerrit Van Brabandt (66), lijsttrekker en schepen van o.a. cultuur en milieu in Lovendegem en tot voor kort huisarts, wordt door de partij naar voren geschoven als kandidaat-burgemeester.

Op plaats 2 vinden we Viviane Verbiest. Viviane zetelt in de Waarschootse OCMW-raad en was in het verleden al gemeenteraadslid.  Zij is mama van 2 tienerkinderen.

Zomergemnaar Guy De Neve vervolledigt de top 3. Hij is werkzaam als dierenarts en ook hij kent, dankzij zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad, de politiek als zijn broekzak. Momenteel maakt hij als gemeenteraadslid deel uit van de oppositie in Zomergem. Voorheen was hij er 12 jaar schepen van o.a. milieu, landbouw, lokale economie en openbare werken.

Zomergems Open Vld voorzitter Wendy Verspeelt staat op plaats 4. Ze was in het verleden actief als voorzitter en bestuurder in de vzw Gemeentelijke Sportcentra Zomergem.

Op 5 staat een nieuw gezicht. Rein De Vries uit Waarschoot is 22, student communicatiewetenschappen aan de Gentse universiteit en voorzitter van Open Vld Waarschoot.

De plaatsen 6 en 7 worden bekleed door twee huidige schepenen. Op 6 staat Vincent Laroy. Vincent Laroy uit Lovendegem is reeds 24 jaar politiek actief in Lovendegem, waar hij momenteel als schepen bevoegd is voor o.a. financiën, verkeer, lokale economie, toerisme en feestelijkheden. Tevens is hij ondervoorzitter van ‘Toerisme Meetjesland’ en zal hij kandidaat zijn bij de komende provincieraadsverkiezingen (plaats 8 op de provincieraadslijst).

De bekende Waarschootse ondernemer en schepen van cultuur Nik Braeckman vervolledigt de top 7.

Vervolgens staan onze kandidaten gegroepeerd per deelgemeente.

Voor Lovendegem kennen we volgende kandidaten :

 • Dagmar Nevejans komt op plaats 8 komt te staan; nieuwkomer en zelfstandig verpleegster in de Lovendegemse regio.
 • Op 9 staat Stephanie Van den Berghe uit Lovendegem, bestuurslid en sociaal werkster.
 • Op plaats 10 staat William Colombeen , hij is inwoner van Vinderhoute, sterk geëngageerd in sportmiddens en organisator van de kermis in de Bloemekeswijk, de Vinderhoutse Kerstmarkt en de winterhappening van de Lovendegemse Bastards.
 • Rika Blansaer staat op 11; zij is werkzaam als kok in het DVC De Triangel en actief bestuurslid van Open Vld Lovendegem.
 • Marquita De Fruyt uit de bloemekenswijk Lovendegem staat op 12 en staat ook via haar vele contacten garant voor een sociaal beleid.
 • Op plaats 13 hebben we vervolgens nieuwkomer Evelien Dedapper. Ze is mama van 2 zoontjes en werkzaam bij OCMW Gent. Zij tekent eveneens voor jeugd, een sociaal en groen beleid en Vinderhoute.
 • Nog een nieuwkomer is Christophe Soens, IT specialist woonachtig op Lovendegem-Dorp, op plaats 14.
 • Op plaats 15 tenslotte sluit Dirk Van Renterghem uit Vinderhoute, landbouwer en 24 jaar gemeenteraadslid, de rij van de Lovendegemse kandidaten.

De kandidaten voor Zomergem nemen positie  in de top van kolom 2 op de lijst . Plaats 16 tot en met 19 zijn voorbehouden voor debutanten én jongerenkandidaten .

 • Duivel –doe- al Jeroen Rombaut staat op plaats 16. Jeroen is het voorbeeld van de lokale ondernemer , die naast zijn drukke beroep en zijn gezin ook actief deelneemt aan het verenigingsleven.
 • Annelies Van Wiemeersch is nummer 17 . Ze is mama van 2 kinderen en tegelijk bezieler van een eigen zaak . Zij wil graag haar ervaringen betreffende de balans werk en gezin delen met andere jonge ouders . Haar roots liggen in Lovendegem en is dat is ook een troef .
 • Op 18 vinden wij Matthieu Rammant, papa van 2 jonge meisjes en een hart voor de wijk Hoetsel. Beroepshalve neemt hij veel verantwoordelijkheid in een multinational, waarvoor hij als verkoopsdirecteur bijna wekelijks internationaal op weg is. Hij wil dan ook heel graag zijn ervaring en kennis ten dienste stellen van de gemeenschap.

 

 • Plaats 19 is voor Désirée Maryns. Als twintiger heeft zij een aparte en  andere kijk op de dingen.   Ze is er zich van bewust dat een gezonde geest en een gezond lichaam samen horen en dat is dan ook haar motto.  Zij wil zich inzetten voor  natuurbehoud, want ook liberalen zien het belang in van groen en open ruimtes.
 • Johan De Ronne op 20 , postbode , ex-uitbater van het parochiaal centrum en overtuigd liberaal. De politieke microbe en sociaal engagement heeft hij geërfd  van zijn vader,  Irené De Ronne , een bekende Lovendegemnaar , die in 1970 als éénmanspartij opkwam. Voor Johan is het de  tweede deelname aan de verkiezing.
 • Tenslotte hebben we op plaats 21 Christophe Huysman. Hij woont in Oostwinkel en vertegenwoordigt de landbouwers . In het dagelijks leven een gedreven  ondernemer en  vader van een prachtig gezin. Dit geeft hem de spirit  om  zijn beroepsgroep te vertegenwoordigen.
 • Als laatste voor Zomergem op 22 is Vera Roesbeke , die samen met Guy als  gemeenteraadslid   vastberaden haar  verantwoordelijkheid opnam .  Vanop plaats 22 gooit zij zich voor de vierde keer in de strijd  en zet zij haar schouders onder onze ploeg.

 

Om de lijst te vervolledigen komen we nu aan het Waarschootse blok.

 • Op plaats 23 staat Tom De Clercq, 35 jaar, werfleider bij een Gents bouwbedrijf en jarenlang actief als KLJ-lid. Momenteel lid van het beheersorgaan en jeugdraad. Voorzitter van Jong VLD.
 • Plaats 24 wordt ingevuld door Jonas Berth, zelfstandig technieker in bijberoep en zoon van fietshandelaar Berth.
 • Veerle Schautteet op 25, is advocaat en was 30 jaar actief bij Open Vld Gent. Zij heeft een dochter en twee kleinkinderen.
 • Op 26 staat Christiane Laureyns , ondervoorzitter bij NEOS en echtgenote van Jan Paelman. Tevens is zij oma van Rein De Vries (plaats 5)
 • Petra Goossens staat op 27 en is alleenstaande mama en werkt als accountmanager in de voedingsindustrie.
 • De lijst wordt geduwd door Ann Boterdaele op plaats 28, momenteel gemeenteraadslid in Waarschoot. Ann is directielid in een modebedrijf en partner van brandveiligheidsexpert Karl Verstockt. Ann, die de lijst vanop plaats 28 ondersteunt, is erg actief in het bedrijfsleven, maar kiest er toch voor om kandidaat te zijn bij de verkiezingen. Zij is gehuwd met Karl Verstockt brandveiligheidsexpert.
 • Lijstduwer van dienst (plaats 29) is de populaire Waarschootse schepen Freddy Haegeman. “Ik ben verheugd een gevarieerde en enthousiaste lijst te duwen”, klinkt het. Freddy is gehuwd met Nicole Roegiers, heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen.

Samen Doen Ploeg Open Vld Lievegem – Oktober 2018

Gerrit Van Brabandt, Lijstrekker Open Vld Lievegem