Mobiliteit houdt vele mensen in onze gemeente bezig. We zijn allen bekommerd voor een veilige verkeersomgeving. Ook het gemeentebestuur deelt deze bekommernis. Er wordt in 2017 een nieuw mobilteitsplan opgesteld die het mobiliteitsplan van 2003 verder zal aanvullen,verdiepen en verbreden. Dit mobiliteitsplan, waar de bevolking mee aan kan participeren bij de opmaak, zal dan de basis vormen voor het mobiliteitsbeleid de komende jaren.

Er wordt deze legislatuur ook verder ingezet op het aanleggen van nieuwe fietspaden (Trekweg-Speybrug, Appensvoordestraat, Pyramidestraat). Ook wordt verder werk gemaakt van onze trage wegen als alternatief.