Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

P

“Voor Lievegem levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 2.970.559,67 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 345.422,80 euro samen goed voor 3.315.982,47€ extra investeringsruimte voor de periode 2020-2024,” aldus Vincent Laroy, fractieleider Open Vld.  Door de fusie van de gemeenten nam de Vlaamse Overheid ook reeds 13 miljoen euro schulden over van de 3 gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (exclusief de rente, want die nam de Vlaamse Overheid ook over) “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Contactgegevens:

VINCENT LAROY

Fractievoorzitter Open Vld Lievegem

0495 21 56 88

Vincent.laroy@lievegem.be