Ook dit jaar doet onze gemeente terug mee aan de actie “met belgerinkel naar de winkel”. De actie georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu ism de Gezinsbond en Unizo wil het winkelen per fiets stimuleren.
30 handelaars en 5 marktkramen nemen dit jaar deel aan de actie die loopt van 30 april tem 4 juni.

http://www.lovendegem.be/LeefmilieuNatuur/Milieuacties/Metbelgerinkelnaardewinkel.aspx