Over Vincent Laroy

  • °1969
  • Gemeenteraadslid sinds 2001
  • Schepen sinds 2013
  • Ondervoorzitter Toerisme Meetjesland
  • Voorzitter VVV De Lieve
  • Woonachting in de Veldwijk (Varensbos)
  • Afkomstig van Kuitenberg
  • Ouders: Eric Laroy & Simonne Roels
  • Zelfstandige (marketing)
  • Opleiding: Economie (UGent) en MBA (UCL)