Monthly Archives: maart 2017

Home/2017/maart
­
22 03, 2017

Gemeenteraad krijgt nieuwe aparte voorzitter

22/03/2017|Algemeen|

In vele gemeenten wordt de gemeenteraad voorgezeten door een voorzitter die niet de burgemeester is. In onze gemeente is dit nog niet zo, maar daar komt verandering in. Op de gemeenteraad van 30 maart 2017 wordt Jeroen Van Acker voorgesteld als voorzitter van de gemeenteraad. Tot nu toe was de [...]

22 03, 2017

Agenda Gemeenteraad – 30.03.17

22/03/2017|Algemeen|

Openbare zitting Zitting van donderdag 30 maart 2017 om 20u00   -  Raadzaal, Kasteeldreef 72   Voorzitter gemeenteraad - verkiezing Notulen vorige gemeenteraad - goedkeuring Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen - goedkeuring Bloemetjeswijk - zone 30 - aanvullend politiereglement - vaststelling Recyclagepark - jaarverslag 2016 - kennisname Gemeenteschool - functieomschrijving [...]

16 03, 2017

Masterplan Sport – Commissie Verkeer & Infrastructuur van 15 maart 2017

16/03/2017|Algemeen|

Sportsite Lovendegem & uitbreidingszone Reeds sinds jaren (midden jaren 90) wordt gesproken over en gewerkt aan de uitbreiding van de sportsite te Lovendegem. De voorbije jaren kwam alles in een stroomversnelling. De gronden aan de overkant van het Holstraatje, aanliggend dus aan de huidige sportsite werden vorig jaar [...]

15 03, 2017

Lovendegem Werkt aan mobiliteit: Herstelling en verbetering fietspad Speybrug

15/03/2017|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Het is een werk in etappes, maar de fietsverbinding tussen het Vredesplein in Vinderhoute en de Trekweg in Gent werd het voorbije jaar geleidelijk aan verbeterd. Momenteel zijn de werken opgestart voor de verbetering van het fietspad op de brughellingen (deel tussen Speystraat en helling Brug kant Vinderhoutse Dam). Deze [...]