Monthly Archives: april 2018

Home/2018/april
­
27 04, 2018

Brandeweerstickers voor huisdieren gratis te verkrijgen voor alle inwoners van Lievegem

27/04/2018|Algemeen|

De  brandweerzone Westhoek lanceerde geruime tijd geleden een actie om stickers te voorzien waarop de bewoners kunnen aanduiden hoeveel huisdieren er mogelijks aanwezig zijn in hun woning. Zo kunnen brandweerploegen bij calamiteiten in één oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen en, wanneer de situatie dit toelaat, de huisdieren veilig [...]

26 04, 2018

Heraanleg asfaltgedeelte Dorsweg Vinderhoute

26/04/2018|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Omwille van de slechte staat van de huidige asfaltverharding heeft het college beslist om in dit deel van de Dorsweg asfalttoplaag te vernieuwen. Op 7 mei is er een inspraakvergadering met de inwoners van dit deel over de inrichting van de parkeerplaatsen in dit deel van de Dorsweg. De raming [...]

25 04, 2018

Niet-Belgen krijgen info over deelname gemeenteraadsverkiezingen

25/04/2018|Algemeen|

Niet-Belgen kunnen in België deelnemen aan de stemming voor de gemeenteraad. Ze dienen zich hier voor in te schrijven op de kiezerslijst. Wanneer ze dit doen dienen ze op 14 oktober te gaan stemmen. De 182 niet-Belgen die in aanmerking komen worden binnenkort aangeschreven. In 2012 hebben 7 van de [...]

25 04, 2018

Agenda Gemeenteraad 26 april 2018 – 20u – Raadzaal

25/04/2018|Algemeen|

Agenda Gemeenteraad OPENBARE ZITTING - 20u - Raadzaal - Kasteeldreef 72 Lovendegem 1. Notulen vorige gemeenteraad - goedkeuring 2. RUP Zonevreemde Woningen: Schouwbroek - definitieve vaststelling 3. Kuitenberg - wegtracé - goedkeuring 4. Subsidiereglement rioleringsgebonden afkoppelingswerken Voordestraat en Bloemetjeswijk fase 1 - vaststelling 5. Subsidiereglement rioleringsgebonden afkoppelingswerken Brugstraat-Pastoor Moernautstraat en [...]

18 04, 2018

Ouders protesteren tegen vertraging bouw school

18/04/2018|Algemeen|

Vandaag ondersteunden vele kinderen, ouders, grootouders, oud-leerlingen de actie in de Vredesdreef om de vernieuwing van de school te bespoedigen. met 300 à 400 trokken ze door de Vinderhoutse straten met dit mooie weer. Reeds sinds 3 jaar heeft de gemeenteschool een vergunning voor een nieuwbouw, maar sinds een paar [...]

16 04, 2018

Stop ’n Go – speelse theatervoorstelling verkeersveiligheid voor kinderen Lovendegems scholen

16/04/2018|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

In het kader van het Projectenfonds duurzame mobiliteit ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen in 2018 het project ‘Stop ’n Go!’. ‘Stop ’n Go!’ is een speelse theatervoorstelling door Vlaams Fruit voor kinderen van de eerste graad lagere school over verkeersveiligheid, zichtbaarheid en duurzame verplaatsingen met leuke voorbeelden van hoe het als [...]

16 04, 2018

(Nieuwe) ondernemers in Lovendegem

16/04/2018|Lokale economie, middenstand, markten|

  De laatste maanden zit er heel wat beweging in de handelszaken langs de N9. Na de verhuis van Snapshot (kinderfotograaf) naar een nieuw pand (waar vroeger het Speelse Tuintje was) kwamen begin vorige week Introduce intrek nemen in hun oude pand. Het werd omgebouwd tot kantoren voor [...]

14 04, 2018

Nieuwe straatnamen van deelgemeentes van Lievegem bekend

14/04/2018|Algemeen|

Op 25 maart liepen de stemronden af voor de nieuwe straatnamen in de deelgemeenten van toekomstig Lievegem. Voor de deelgemeentes Lovendegem, Waarschoot en Zomergem worden volgende wijzigingen voorgesteld:   Lovendegem Huidige straatnamen Nieuwe straatnamen Azaleastraat lus Bloemenlus Azaleastraat hoofdstraat Zonnebloemstraat Berkestraat Hazelaarstraat Bosstraat Grensweg Kerkstraat Centrumstraat Lievestraat Liefkensweg Lievestraat (deel [...]

11 04, 2018

Fietsregistraties op markt en op kermissen!

11/04/2018|Toerisme|

Elke inwoner kan zijn fiets en bromfiets gratis laten registreren. Hierbij wordt uw rijksregisternummer op uw fietskader gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever die de fiets niet beschadigt. Met dit nummer weet de politie meteen dat u de eigenaar bent als uw fiets na een diefstal wordt teruggevonden. Zoals vorig jaar is [...]

6 04, 2018

Kanunnik Triestlaan – Herstelling Voetpad

06/04/2018|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

In bepaalde delen van de Kanunnik Triestlaan wordt het voetpad hersteld. Hiervoor dienen ook een aantal bomen gerooid te worden. Dit zal gebeuren op 11 april. Na de Heraanleg van het voetpad (aanbesteding is bezig) worden dan nieuwe bomen gepland in het najaar (Krentenboompjes, zoals reeds aangeplant in andere delen [...]