Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur

Home/Bevoegdheden/Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur
­
22 08, 2017

Japanse Duizendknoop wordt verwijderd te Vinderhoute

22/08/2017|Algemeen, Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Recent was er heel wat in het nieuws over de Japanse Duizendpoot. Deze exoot, ooit via een Londense plantentuin in Europa binnengehaald, rukt verder op in ons land. Ook in onze gemeente zijn er plaatsen langs de weg waar deze oprukte. Het pas geasfalteerde fietspad op de Drongensesteenweg toonde allerlei [...]

21 08, 2017

Lovendegem werkt aan de weg: Molendam

21/08/2017|Algemeen, Toerisme, Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Deze zomer verschoof een betonplaat in de Molendam (de verbinding tussen Vinderhoute en de Wijk Lo). Deze wordt op 23.08.17 hersteld. Nadien moet alles uitharden. De Molendam wordt voor alle verkeer afgesloten tussen 23.08.17 en 30.08.17. Omleiding is via Bergstraat, Drongense Steenweg, Bierstalbrug, Koning Leopoldstraat, Lobrug, Lostraat, Brouwerijstraat en Vijverstraat!

8 08, 2017

Gemeente ontvangt toelage Provincie voor plaatsen naambordjes Trage Wegen.

08/08/2017|Algemeen, Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Onze gemeente gaat 80 naambordjes plaatsen langs trage wegen. Dit in het kader van ons Trage Wegenbeleid. Tevens worden een aantal trage wegen heropgewaardeerd. Deze werken aan de Rabotwegel, Welvaertswegel en de Poelslag (zie http://vincentlaroy.be/30-500-euro-wordt-voorzien-heraanleg-3-trage-wegen/) worden in het najaar aangevat. De Oost-Vlaamse deputatie verleende een vaste belofte van toelage van 1 367,92 EUR als [...]

22 06, 2017

Nieuwe aanvullende opstapjes voor het fietspad langs de Koning Leopoldstraat

22/06/2017|Toerisme, Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

De opstapjes ter hoogte van de Bierstalbrug om het fietspad op te rijden in de Koning Leopoldstraat werden verbeterd.  Voordien moest je een drempel over maar vanaf heden kan je vlot het fietspad op rijden. Er werden 2 extra opstapjes gerealiseerd zodat je nu makkelijker langs elke kant van de [...]

15 06, 2017

Ontwerper aangesteld voor voetpad Kuitenberg

15/06/2017|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Een ontwerper werd aangesteld voor het ontwerpen van een voetpad tussen Mimostraat en N9 langs Kuitenberg en Appensvoorde. Op deze manier kan men dan veilig naar de N9 stappen. Deze weg wordt zeer druk gebruikt, zeker door jongeren, om zich naar de bushalte aan N9 ter hoogte van Appensvoorde te [...]

12 05, 2017

30.500 euro wordt voorzien voor heraanleg 3 trage wegen

12/05/2017|Algemeen, Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Onze gemeente keurde in April de aanbesteding goed voor de heraanleg of verbetering van 3 trage wegen in onze gemeente. Het gaat om de Welvaarstwegel (verbinding Beekstraat - Meienbroek), de Poelslag (Tussen Bredestraat en Sparrestraat) en de Rabotwegel (tussen Kuitenberg en Lievestraat). We wachten nu op het akkoord van de [...]

15 03, 2017

Lovendegem Werkt aan mobiliteit: Herstelling en verbetering fietspad Speybrug

15/03/2017|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Het is een werk in etappes, maar de fietsverbinding tussen het Vredesplein in Vinderhoute en de Trekweg in Gent werd het voorbije jaar geleidelijk aan verbeterd. Momenteel zijn de werken opgestart voor de verbetering van het fietspad op de brughellingen (deel tussen Speystraat en helling Brug kant Vinderhoutse Dam). Deze [...]

20 09, 2016

Parkeren Parking nabij school Eeksken voor voertuigen

20/09/2016|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Nabij de school van het Eeksken is er een parking die o.a. dient om ouders die hun kinderen ophalen of naar school brengen te laten parkeren. Deze parking werd echter ook af en toe door vrachtwagens gebruikt, en soms gebeurde er al eens dat een vrachtwagen de parking opreed op [...]

20 09, 2016

Fietstelweek in Lovendegem-Vinderhoute

20/09/2016|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

Van 19 tot 26 september organiseren Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen een tweede editie van de FietsTelweek. Een week lang verzamelt men via een App zoveel mogelijk fietsgegevens die fietsroutes in kaart brengt. Ook Lovendegem neemt hier aan deel. Einde augustus keurde het college keurt het voorstel goed om deel te nemen aan [...]

15 09, 2016

Verbeterde fietsinfrastructuur tussen Speybrug Vinderhoute en Trekweg

15/09/2016|Verkeer, mobiliteit en verkeersinfrastructuur|

In het kader van het landinrichtingsproject Vinderhoutse Bossen heeft de VLM ism de gemeente Lovendegem een aantal verkeersveilige aanpassingen doorgevoerd tussen o.a. de Speybrug en de Trekweg. Inrijden van de toekomstige parking en het verkeersoefenpark werd smaller gemaakt om een beter zicht te hebben op het komende verkeer en de [...]