In het kader van het landinrichtingsproject Vinderhoutse Bossen heeft de VLM ism de gemeente Lovendegem een aantal verkeersveilige aanpassingen doorgevoerd tussen o.a. de Speybrug en de Trekweg.

  • Inrijden van de toekomstige parking en het verkeersoefenpark werd smaller gemaakt om een beter zicht te hebben op het komende verkeer en de fietsers
  • er werden asverschuivingen voorzien op het deel tussen Speybrug en Vinderhoutse dam
  • een nieuw vrijliggend fietspad, dat aansluit op het bestaande, werd aangelegd op een deel van de gronden van Waterwegen en Zeekanaal.
  • In de richting Gent werd een fietssuggestiezone voorzien
  • Het kruispunt met de Vinderhoutse Dam werd anders ingericht, alsook het kruispunt met het zijweggetje nabij de brug.
  • Op het deel tussen Trekweg Mariakerke en Vinderhoutse Dam werden ook fietssuggestiestroken voorzien
  • In de toekomst wordt ook de doorsteek tussen Tunnel R4 en nieuwe pad door Vinderhoutse bossen beter aangeduid

Het verbeteren van dit deel, oa ter hoogte van de vernauwing (waar nu de asverschuiving is) is tevens reeds een zeer oude vraag van de PVV  en VLD. In de jaren 90 ijverde Jean Pierre Bouckaert, toenmalig gemeenteraadslid van de PVV/VLD hier voor.

Het fietstpad op de brug zelf kan nog beter, maar dit dienen we verder de bekijken met W&Z, de beheerder van de brug. Het fietspad richting Neerstraat wordt ook nog aangepakt.  Enerzijds wordt het fietspad verbetert tussen het nieuwe fietspad en de Speystraat. Hiervoor heeft het college begin september een aannemer aangesteld (kostprijs 210.000 euro). En dan wordt ook het fietspad tussen Brugstraat en Neerstraat aangepakt. Deze aanbesteding is lopende. Het lijkt op eerste zicht misschien raar dat er in verschillende fases gewerkt wordt, maar dit is het gevolg dat we voor een deel van de werken de Vlaamse LandMaatschappij (VLM, de vlaamse overheid) dit op zicht neemt.

Eenmaal alle werken uitgevoerd zijn hopen we op deze zeer druk bereden fietsweg een betere verbinding met Gent gerealiseerd te hebben. Wie wil kan langs deze weg in een ruk richting het stad van Gent rijden via Trekweg, Coupure, …

Het gedeelte van het vrijliggende fietspad dat verder van de weg licht krijgt nog een aparte verlichting. Deze wordt binnenkort aangelegd.

Op langere termijn is het ook de bedoeling om richting Gent een volledig vrijliggend fietspad te hebben. Maar daarvoor dienen gronden verworven te worden of onteigend te worden. Deze gronden worden in het kander van het landinrichtingsproject door de VLM verworven in 2023.

nieuwe asverschuivingen en weginrichting tussen Speybrug en Vinderhoutse Dam

nieuwe asverschuivingen en weginrichting tussen Speybrug en Vinderhoutse Dam

img_3134img_3139img_3140img_3150img_3170

img_3082