Op 9 april stelde ik de vraag hoe men nu tijdig een aanvraag kon indienen voor een speelstraat. Buren bevragen of handtekeningen verzamelen kon of kan in deze coronatijden niet of moeilijk. Op de gemeenteraad van 3 juni 2020 werd het reglement aangepast zodat je nu op een andere wijze de aanvraag kan doen. Voor de zomervakantie 2020 kan men zijn aanvraag doen tem 19 juni 2020.

Het reglement werd als volgt aangepast: “Wanneer maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus/ covid-19” van kracht zijn die de aanvraagprocedure van speelstraten, zoals vermeld in artikel 10, bemoeilijken of onmogelijk maken, wordt volgende vervangende aanvraagprocedure ingevoerd:

  • Voor de bewonersenquête wordt niet gewerkt met een handtekeningenlijst. De enquête wordt vervangen door een digitale procedure. Bewoners in het af te sluiten gedeelte van de straat kunnen via een online formulier aangeven indien zij niet akkoord gaan met de speelstraat. Op deze manier kan berekend worden of 75% van de bewoners (1 stem per huisnummer) akkoord gaat met de inrichting van de speelstraat.
  • Handelszaken/dienstverlenende bedrijven aanwezig in het af te sluiten gedeelte van de straat kunnen via het online formulier aangeven indien zij niet akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat.”

Ter verduidelijking: een speelstraat kan in volgende gevallen:

  • De straat moet een woonstraat zijn
  • In de straat mag niet sneller gereden worden dan 50 km/u
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat
  • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven
  • Straten met publieke parkings en handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij er een schriftelijk akkoord is met de betreffende handelaar
  • 75% van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van de speelstraat.
  • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

Meer info:
https://www.lievegem.be/vrije-tijd/jeugd/vakantie-en-activiteiten/speelstraten