Financiën en begroting

Home/Bevoegdheden/Financiën en begroting
­
3 10, 2019

“Vlaams regeerakkoord levert Lievegem maar liefst 3.316.000 euro extra investeringsruimte op in periode 2020-2024”

03/10/2019|Financiën en begroting|

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open [...]

12 09, 2018

ARCO, Belfius, … Maar ook gemeenten (Lovendegem: 215.972 euro) verloren geld aan debacle Dexia.

12/09/2018|Algemeen, Financiën en begroting|

Je kan bijna geen dag de krant openslaan of er staat wel iets in over ARCO. Reeds jarenlang zoekt men naar een oplossing om deze aandeelhouders te vergoeden door de overheid, de belastingsbetaler dus. Arco belegde als sociale organisatie voornamelijk in Dexia (nu Belfius). Maar ook de gemeenten en hogere [...]

10 11, 2017

Opcentiemen Aanvullende PersonenBelasting naar 7,0% ipv 7,2%

10/11/2017|Financiën en begroting, Toerisme|

In het kader van de fusie van de 3 gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem vroeg Open Vld dat de fusie ook gepaard moest gaan met een efficiëntere overheid aan een lagere kost. Dat wil dus ook zeggen een lagere belasting voor de inwoners. Er werd afgesproken om de belastingen te [...]

21 06, 2017

Is er voldoende financiële draagkracht? N-Va Lovendegem maakt het wel bont!

21/06/2017|Algemeen, Financiën en begroting|

"N-Va eist financiële transparantie in miljoenenprojecten" schrijft de N-Va in hun jongste nieuwsbrief van juni 2017 die huis aan huis verdeeld werd. Ik verslikte me evenwel even in mijn koffie toen ik las dat "De N-Va vroeg de voorbije maanden al meermaals naar een simulatie van de leningen voor het administratief [...]

21 06, 2017

Jaarrekening 2016 Resultaat Gemeente

21/06/2017|Financiën en begroting|

Dinsdag 20 juni was er Commissie Financiën en werd de jaarrekening 2016 voorgesteld. Het financiële verslag en resultaat dus van 2016. Het resultaat op kasbasis bedraagt 3.892.758 € (3.118.497 € in 2015 en 584.832€ in 2014). De autofinancieringsmarge van de gemeente (De autofinancieringsmarge (AFM) van een gemeente is het verschil [...]

21 05, 2016

Kerkenplan

21/05/2016|Algemeen, Financiën en begroting|

In elke gemeente dient het centraal kerkbestuur een kerkenplan op te stellen. Vanuit de gemeente is dan ook gevraagd dat het centraal bestuur van onze 2 parochiekerken (Vinderhoute en Lovendegem) hier werk van maken. Het schepencollege kan enkel de aanzet geven dat het centraal bestuur dit moet opstellen, maar mag [...]