Wie Lievegem binnenrijdt of door Lievegem rijdt ziet wel eens de gemeentegrensborden staan, of de borden van de deelgemeentes of bebouwde kom. Ik stelde op 28 augustus 2019 de vraag naar wat nu de gemeentelijke regels zijn rond het plaatsen van borden van (deel)gemeenten en bebouwde kom. Hieronder vindt u de antwoorden.

Wat komt er aan de gemeentegrenzen en de deelgemeenten?

Aan de gemeentegrenzen van Lievegem komt in de toekomst een bord met de vermelding van de naam van de deelgemeente en Lievegem. Aan de deelgemeentegrenzen komt enkel de naam van de deelgemeente.

Signalisatie in de bebouwde kom.

Zo vind je nu in Vinderhoute een bord met daarop de bebouwde kom aangeduid met als benaming Lovendegem. Of je vindt er nog borden bebouwde kom met Vinderhoute Lovendegem op. Rij je door het dorp Beke dan is het bvb. wel allemaal duidelijk. Dit zijn tijdelijke oplossingen. Momenteel loopt er een prijsvraag voor nieuwe borden, en zodra deze borden besteld zijn kan alles aangepast worden.

In het antwoord van 8 oktober van het college gaf men me weer wat het in de toekomst zal worden:

  • aan de GEMEENTEGRENZEN komen borden met vermelding van Deelgemeente + Lievegem
  • aan de DEELGEMEENTEGRENZEN komen borden met vermelding van Deelgemeente + Lievegem
  • in de BEBOUWDE KOM worden de borden vervangen door borden met pictogram Dorpskern + naam deelgemeente, zonder vermelding Lievegem.