Zaterdag 29 september is het ‘Dag van het Hart’. De overlevingskansen bij een hartfalen stijgen aanzienlijk dankzij een snelle start van de reanimatie. Door het plaatsen van AED-toestellen op publieke locaties en het organiseren van opleidingsmomentenin samenwerking met het Rode Kruis streven we na een Hartveilige Gemeente worden. In onze gemeente werden er o.a. AED toestellen (defibrilator) geplaatst aan het Tempelhof, Sporthal, Polyvalente zaal Vinderhoute en aan het Gemeentehuis. Daarnaast werden er reeds regelmatig cursussen gegeven voor het gebruik van het toestel (ism Rode Kruis)

Elk jaar sterven er te veel mensen aan een acuut hartfalen. In Europa hebben slachtoffers van een plotse hartstilstand slechts een overlevingskans van minder dan 10%. Dat zijn harde cijfers. Bij een hartfalen is het een vereiste dat er opgetreden wordt binnen de eerste 4 minuten. Daarna zakken de overlevingskansen met 10% per minuut en is de kans op hersenbeschadiging zeer groot. Als men weet dat een ziekenwagen/MUG gemiddeld pas na 8 minuten ter plaatse is, beseft men het nut en de noodzaak van AED-toestellen op plaatsen waar veel mensen aan het werk zijn of waar veel mensen samenkomen.  

 

zie ook artikel: installatie AED’s Lovendegem

Vincent Laroy, Rika Blansaer, Dagmar Nevejans