De Binnenslag en Verbindingsweg liggen er qua wegdek niet echt optimaal bij. Ook de riolering is er niet overal 100% optimaal. Bij de opmaak van onze langetermijnplanning drongen we er reeds lang op aan de Binnenslag aan te pakken. Uiteindelijk werden de Binnenslag en de Verbindingsweg (tussen Binnenslag en Lindestraat) opgenomen in het meerjarenplan. Farys zal deze werken coördineren en opvolgen. Inmiddels werd reeds een ontwerper aangesteld.

De totale raming van de uit te voeren werken wordt geraamd op 695.000 euro (excl. BTW). TMVW/Farys neemt 430.000 euro ten laste (via de saneringsbijdrage die betaalt worden via de waterfactuur) en de gemeente 265.000 euro.

In september werd het studiebureau Goetgebeur-Van Den Bulcke aangesteld om de studie op te maken voor de wegenis-en rioleringswerken.