Op 25 en 27 september werden in het kader van de Fietstelweek einde september fietstellingen gedaan ter hoogte van de R4-brug aan Speybrug-Trekweg-Vinderhoutsedam. De telling gebeurde tussen 7u30 en 8u30 om een zelfde referentieperiode te hebben tegenover 2014 en 2016.

Globaal kennen we een stijging met 57% vergeleken met 2014.!

Een bewijs dat verder investeren in fietspaden een absolute noodzaak is. De voorbije jaren werd het fietspad richting Gent vernieuwd, een stuk bijgelegd tussen Gent en Speybrug. Dit werk is nog niet volledig af. Er is nog noodzaak aan een echt fietspad richting Gent tussen Speybrug en Trekweg en ook voor de Speybrug moet een nog betere oplossing gevonden worden dan nu. Maar dit is een zaak van keuzes maken in de toekomst!

Enkele Cijfers:

gemiddeld 91 fietsers tussen 7u30 en 8u30 in 2014, 126 in 2016 en 144 in 2018.

Meer detail: zie pdf hieronder.

2018-FIETSTELLING