Open Vld vroeg me voor haar provinciale lijst in de regio Gent-Eeklo. In het midden van deze lijst, 8ste plaats, versterk ik de lijst samen met nog een aantal Meetjeslandse kandidaten. Ook al zien velen de provincie als een overbodig orgaan, toch hebben ze nog een aantal bevoegdheden en zijn ze de tussenschakel tussen de hogere overheid en de gemeenten. De voorbije jaren werden ook heel wat bevoegdheden van de provincie overgenomen door Vlaanderen of de gemeentes. Persoonsgebonden materies diende men af te stoten (sport, cultuur, welzijn, jeugd). Deze afslanking van de provincies brengt ook met zich mee dat het aantal mandatarissen drastisch verminderd. En om de provincies volledig te laten verdwijnen heeft men grotere gemeentes nodig die deze bevoegdheden kunnen overnemen. Men spreekt al snel van gemeenten met 50.000 inwoners. Met de fusie van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem tot Lievegem gaven we al een stap in de goede richting.

De provincie is bevoegd voor:

  • aanleg en beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,…
  • beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast
  • beheer van natuurgebieden
  • provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu
  • coördinatie van het beleid rond economie, werkgelegenheid, … in de provincie en eigen initiatieven
  • crisiscoördinatie op provinciaal niveau.

Heel wat van deze bevoegdheden volgde ik reeds van nabij. Als ondervoorzitter van Toerisme Meetjesland kwam ik geregeld in contact met de provincie (Toerisme Oost-Vlaanderen) als partner voor het beheer van ons toerisme, wandelpaden, fietsroutes, paardenroutes, natuurgebieden, …. . Maar ook economie die me sterk interesseert, als bron van onze welvaart, volgde ik nauwgezet op. Zowel als schepen van Toerisme als vanuit persoonlijke interesse.