Op 30 augustus 2018 werd het Lovendegemse Mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Na 3 jaar werken hebben we nu een plan om verder te werken aan de mobiliteit in onze gemeente.

In het kader van de Lange Afstandsfietspaden namen we in ons mobiliteitsplan op dat om de “barrièrewerking van de Brugse Vaart voor de fietser te verkleinen, wordt voorgesteld een fietsbrug te voorzien ter hoogte van de Speybrug”.

Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de functies tussen R4 en Ringvaart gemakkelijker en veiliger bereikbaar worden per fiets, vanuit Vinderhoute en Mariakerke. Ook het Stad Gent ziet dit goed zitten. Op de GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie met Stad Gent van 28/08) werd dit besproken.

Het voordeel van een brugje over de Brugse Vaart in de buurt van Speybrug/R4 en Ringvaart zijn veelvuldig:

  • Betere verbinding van Vinderhoute en Mariakerke per fiets naar Industrieweg (waar heel wat bedrijven zijn, scholen – Middelbare school en volwassenonderwijs, VDAB opleidingscentrum, en sportaccomodatie.
  • Vinderhoute kan zo dan makkelijk aansluiten op het openbaar vervoer (met hogere frequentie) die langs de N9 rijdt van en naar Gent.
  • Wie van de nieuwe woonwijken komt in Evergem-Belzele, of de Bloemetjeswijk in Lovendegem of van langs de Lieve kan zo makkelijk aansluiten op de overkant van de N9 om zo rustiger via Mariakerke of de Trekweg naar Gent te fietsen . Enige heikel punt blijft dan nog wel dat er tussen Bierstal/Rabot Evergem en Kruispunt R4/Mariakerke men nog over de brug van de Ringvaart moet waar het fietscomfort nu ook niet het hoogste is.
  • Langs de Lieve werd het project ’t Liefken voor Altijd gelanceerd, met mooie fiets en wandelroutes. Het rabot in Evergem is één van de ankerpunten. Wie vandaar langs de Lieve wenst te fietsen kan zo dan via de Trekweg, het brugje en de brug over de ringvaart hierheen fietsen. https://www.toerismemeetjesland.be/nl/tliefken en

    Pijl en rode vlek geeft aan waar er brug zou kunnen komen. Waar en hoe moet verder uitgewerkt worden.

    Komt hier een fietsbrug?