2019-TM-Persbericht-nieuw-dagelijks-bestuur-2019-2025-DEF

Persbericht 19.06.2019

Het Lievegemse gemeenteraadslid Vincent Laroy zal de komende legislatuur voorzitter zijn van vzw Toerisme Meetjesland. Hij leidt het nieuwe dagelijks bestuur samen met de twee ondervoorzitters Herlinde Trenson (schepen gemeente Aalter) en Willy Van Zandweghe (voorzitter toeristische adviesraad Sint-Laureins). Mieke Belmans (manager marketing en sectorwerking Toerisme Oost-Vlaanderen) en Erik Hennes (regiocoördinator Meetjesland van Toerisme Oost-Vlaanderen) vervolledigen het dagelijks bestuur.

Vorige week werden de nieuwe bestuursorganen samengesteld van de vzw Toerisme Meetjesland. De werkingsmiddelen van de vzw komen voor de helft van de Meetjeslandse leden-gemeenten en de helft van Toerisme Oost-Vlaanderen. De regiocoördinator en de regiomedewerker worden door Toerisme Oost-Vlaanderen tewerkgesteld en met extra marketingmiddelen en expertise ondersteund om Meetjesland als toeristische bestemming uit te bouwen.

Laatste jaar lidmaatschap Deinze

Tot einde 2019 is ook de nieuwe fusiestad Deinze nog lid (voor de dorpen Merendree, Hansbeke en Landegem), maar vanaf 2020 sluit de fusiestad volledig aan bij Toerisme Leiestreek. Vanaf dan zullen Aalter, Lievegem, Evergem, Zelzate, Assenede, Kaprijke, Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins het werkgebied van Toerisme Meetjesland vormen.

Veel nieuwe mensen                   

Behalve Herlinde Trenson (nu schepen in Aalter, vroeger Knesselare) en Vincent Laroy (nu gemeenteraadslid in Lievegem, vroeger schepen in Lovendegem) wordt de voltallige politieke vertegenwoordiging vervangen in de vzw: Peter Van Hecke (schepen Maldegem), Marc Windey (schepen Eeklo), Frederik Versluys (schepen Kaprijke), Luc Van Waesberghe (schepen Zelzate), Carine Van Hulle (gemeenteraadslid Evergem), Chantal Bobelijn (schepen Assenede) en Carlos Bonamie (schepen Sint-Laureins). De schepenen van toerisme Guy De Neve (schepen Lievegem) en Jonas De Wispelaere (schepen Evergem) komen ook in de bestuursorganen terecht.

Wat de provinciale vertegenwoordiging van Toerisme Oost-Vlaanderen betreft, wordt de nieuwe gedeputeerde voor Toerisme, Leentje Grillaert, als expert in de vzw opgenomen en zal de vertegenwoordiging verder bestaan uit algemeen manager Katia Versieck, manager marketing en sectorwerking Mieke Belmans, manager facilitair beheer Pierre Goffaux, het Meetjeslandse provincieraadslid Lut De Jaeger en TOV-vertegenwoordiger Luc Lampaert.

Voor de sector blijven de meeste vertegenwoordigers in de vzw aan. Er zijn slechts drie wijzigingen. Voor de logiessector wordt Filip D’Hooge van het Domein Menas in Aalter verwelkomd. Voor VVV Eeklo zetelt nu Marleen Van de Gehuchte en de eerder genoemde schepen Jonas De Wispelaere is de nieuwe vertegenwoordiger van Comeet.

Eerste uitdaging: nieuwe strategische visie

Bij zijn aanstelling bedankte de nieuwe voorzitter Vincent Laroy zijn voorganger Rita De Coninck met de belofte om het verhaal van sectorsamenwerking verder te zetten ten einde het economisch en toeristisch weefsel in  de regio te versterken. Toerisme Meetjesland zal dat doen in nauwe samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen. De eerste uitdaging is nu het schrijven van een nieuwe strategische visie voor de komende jaren.

Toerisme Meetjesland, provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, regiocoordinatie@toerismemeetjesland.be

Voor meer info: Erik Hennes, 00 32 477 49 75 51, erik.hennes@toerismemeetjesland.be

Voor een interview met Vincent Laroy: M 00 32 495 21 56 88, vincent.laroy@lievegem.be