Op 3 september startte het schooljaar terug. Bij deze start een aantal nieuwigheden in onze gemeente:

Onze gemeente is een Octopusgemeente (net zoals Waarschoot) en ondertekende mee het octopuscharter voor een veilige schoolomgeving 2.0 na te streven. Recent werden aan een aantal scholen thermoplasten aangebracht op de rijweg om aan te duiden er een school in de buurt is. In de Molendreef wordt de Fietsstraat definitief en wordt er half september extra markering aangebracht. Ook werd voor bussen een verbod ingevoerd om zich nog van de parking van de BuSo school direct naar de Molendreef te begeven. Bussen dienen nu via het lange einde van de Kanunnik Triestlaan naar de Molendreef te begeven. Er werd daarom ook een parkeerverbod langs één zijde ingevoerd in de Kan. Triestlaan. Op deze manier komt er minder busverkeer in dit deel waar toch heel wat ouders parkeren om hun kinderen af te zetten in de nabijheid van de school en heel wat kinderen passeren die per fiets komen via de Noense wegel (van Appensvoorde en Kasteeldreef) en uit de wijk zelf.

In Vinderhoute werd de drukknop aan de oversteekplaats verplaatst zodat kinderen en hun ouders makkelijker de lichten op rood kunnen doen gaan om veilig over te steken. Ook werd er in de Drongensesteenweg paaltjes geplaatst en permanente oplichtende snelheidsborden geplaats.

Op het Eeksken werd Octopusmarkering aangebracht om weggebruikers er beter op te wijzen daar een school in de buurt is.

Kinderen krijgen van de gemeente in de Kleuterklas, het eerste en vierde leerjaar gratis een fluohesje van de gemeente en we zorgen ook voor de goedkope aanschaf van fietshelmen. Onze gemeente betaalt jaarlijks het lidgeld voor de scholen voor het octopusplan die scholen begeleid bij het creëren van een veilige schoolomgeving en in bvb. de organisatie van de Strapdag (De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht!).

Samen met de kinderen van de scholen en de provincie werd door onze gemeente een schoolroutekaart opgemaakt, waar op de onveilige situaties in kaart gebracht werden en uitgelegd werden, en waar alternatieve veilige routes voorgesteld werden. Deze schoolroutekaart dient voor de gemeente als input voor haar nieuw mobiliteitsplan en voor het verder verbeteren van een aantal punten.

 

Gemeentelijke Basisschool Lovendegem – Eeksken-Vinderhoute

Fietsstraat Molendreef

om het verkeer te beperken nabij de school de bron werd een busverbod ingevoerd. Bussen dienen nu Kan. Triestlaan te nemen