Woensdag 29 november is de laatste inspraakvergadering over het vernieuwde mobiliteitsplan. Iedereen welkom om 19u30 in de polyvalente zaal, Neerstraat, Vinderhoute. Want we willen graag naar de mening en voorstellen van de bevolking luisteren! Nog tot 10 december kan men zijn opmerkingen ook doorgeven aan de dienst mobiliteit: mobiliteit@lovendegem.be

Onze ruimtelijke ordening is wat ze is. Dit maakt het opstellen van een goed mobiliteitsplan waar iedereen zich in kan vinden een niet zo eenvoudige opdracht. Onze gemeente kent nu eenmaal ook lintbebouwing, verzamelwegen waar heel wat woningen langsstaan, drukke verkeersassen aan scholen (bvb. Molendreef, Drongensesteenweg, …) waar weinig alternatieve routes zijn, asynchrone verbindingen (Bredestraat/Kort-Eindeken, Oostveld Kouter Bloemetjeswijk en kant Dorp, Binnenslag en Bredestraat-Kouter) of teweinig parkeerplaats op het Dorp, …. Deze ruimtelijke beslissingen uit het verre verleden hebben zijn invloed op onze mobiliteit en verkeersveiligheid nu. In vergelijking met Nederland waar je ruime mooi fietspaden hebt tussen dorpen mooi afgescheiden van de weg zonder hinder van opritten van winkels en opritten is dit minder evident in onze regio. Want die ruimte is er niet altijd of je moet tuinen, huizen, enz… onteigenen. Daar waar we kunnen trachten we dit wel te realiseren. Maar fietspaden aanleggen (onteigenen, tuinen verleggen, grachten verleggen, …) brengt ook een kost met zich mee die je als gemeente wel wil maken, maar het moet ook financieel haalbaar blijven. Toch trachten we nog fietspaden te realiseren in Vellare, Appensvoorde, Pyramidestraat, …

Op 15/11 en 20/11 was er reeds een inspraakvergadering. Uit deze inspraakvergaderingen leiden we af dat de meeste mensen vragen naar meer zone 30 en een correcte handhaving hiervan (de Burgemeester deelde op de vergadering van 20/11 mee dat er vanaf 1 december meer gecontroleerd gaat worden in de zone 30). In elk geval verhoogd een zone 30 de verkeersveiligheid. Maar dit vergt van de gemeente en de hogere overheid volgens mij zeker een toekomstvisie: het ene moet wat trager, het andere wat vlotter. Verzamelwegen en verbindingswegen moeten dan zeker een vlotte doorstroming voorzien. Als we iedereen in de woonwijken wat trager kunnen doen rijden en als de hogere overheid er voor zorgt dat éénmaal je op een gewestweg bent vlot kan doorrijden zijn we al een hele stap verder. Zolang men niks doet aan de aansluiting N9/R4 te Mariakerke zullen mensen blijven sluipwegen gebruiken en zal de druk op de Drongense Steenweg in Vinderhoute (met 600 voertuigen per uur in de spits) hoog blijven.

Ook krijgen we de vraag van natuurverenigingen om een knip te voorzien in de Molendam zodat je niet meer van Vinderhoute naar Lo kan rijden. Dit verhoogd de veiligheid van de wandelaars in de Kalevallei en verhinderd zo het sluikverkeer van Nevele en Zomergem via deze wijk naar Gent. Maar de vraag blijft of de inwoners van Lo dit zien zitten?

Wat wordt het in Vinderhoute? We horen het graag op 29/11 – 19u30 – Polyvalente zaal